Informace – úřední

Komunální objemný a nebezpečný odpad

Informace z OÚ Hněvnice

Zrušení místní příslušnosti při podání žádosti o vydání občanského průkazu a cestovního pasu

Informace o odpadech

Elektronická podání – pokyny

Pozemková úprava Hněvnice – katastrální mapa

Studna jako jediný zdroj pitné vody

Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech

FORMULÁŘE

Žádosto kácení dřevin rostoucích mimo les

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č.106/1999 Sb.

Žádost č. 1/2018

Vyřízení žádosti 1/106/2018

Žádost č. 3/106/2017

Vyřízení žádosti 3/106/2017

Žádost č. 2/106/2017

Vyřízení žádosti 2/106/207

Žádost č. 1/106/2017

Vyřízení žádosti 1/106/2017

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE HNĚVNICE

Územní plán

N1 Základní členění územní

N2 Hlavní výkres

N3 Koncepce veřejné infrastruktury

O1 Koordinační výkres

O2 Výkres širších vztahů

O3 Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Z1 Regulační výkres 1/1000