Historie obce

Jméno obce je odvozeno od údajného vůdce místních lapků jménem Hněven. Hněvnice se nachází v západním cípu okresu Plzeň sever v sousedství okresu Tachov v nadmořské výšce 437m. V obci jednoznačně převažuje funkce bydlení s minimem ploch občanské vybavenosti a rekreace. K 01.01.2003 bylo hlášeno v obci 96 obyvatel. K 01.01.2010 bylo v obci hlášeno 104 obyvatel. Obec spravuje jedno katastrální území.Více o historii obce najdete zde.